Hemelwater infiltratie

Hemelwater afkoppelen, een duurzame oplossing

De intensiteit van regenbuien is de afgelopen jaren flink toegenomen. Daarbij is gebleken dat het huidige rioolstelsel de afvoer van grote hoeveelheden water maar moeilijk aankan. Maar dat hoeft ook niet, want dit water kan prima via de grond wegzakken, in plaats van in het riool. Dit principe van hemelwaterinfiltratie wordt steeds meer toegepast, zoals bij openbare wegen, in woonwijken en het is zelfs verplicht bij nieuwbouw.

Overlast door onvoldoende afvoercapaciteit

Regenwater wordt normaliter afgevoerd via het riool. Het relatief schone water vermengt zich in het stelsel met vuil water en wordt vervolgens afgevoerd naar de waterzuivering. Regelmatig komt het voor dat de zuiveringsinstallaties overbelast raken en ongezuiverd afvalwater moeten lozen op het oppervlaktewater. Ook heftige buien leiden steeds vaker tot overlast, omdat de riolen het water niet zo snel kunnen afvoeren.

Duurzame oplossing voor het rioolprobleem

De hoeveelheid afvalwater en hemelwater neemt in de toekomst alleen maar toe. Veel gemeenten hebben dan ook besloten het probleem aan te pakken bij de bron; het moment waarop het hemelwater samenkomt bij het afvalwater. Door het regenwater af te koppelen wordt het riool sterk ontlast en het zorgt voor een betere doorvoer. Het hemelwater wordt dan de grond in geleid waar het langzaam in de bodem infiltreert en zich mengt met het grondwater. Het is niet alleen een duurzame oplossing, het brengt ook meer groen en dynamiek in de wijk.

Regenwaterinfiltratie in uw tuin

Ook thuis kunt u het regenwater eenvoudig afkoppelen. Het zorgt bij regenval nauwelijks voor overlast, omdat het water vrij vlot wegzakt in de bodem. Zeker als uw tuin over weinig verharding beschikt. U kunt dit eenvoudig zelf doen, bijvoorbeeld door de regenpijp aan te passen om bovengronds het water weg te laten lopen. Er zijn ook allerlei ondergrondse drainagesystemen mogelijk. Of u kiest voor een tuininrichting waar waterstromen een rol kunnen spelen.

Subsidies voor afkoppeling

Omdat een goed afwateringssysteem hoog op de agenda staat verstrekken steeds meer gemeenten subsidies. Particulieren krijgen dan een bijdrage in de kosten om het hemelwater op en rond hun perceel te scheiden van het riool. Wilt u ook uw tuin ‘waterproof’ maken of heeft u advies nodig hoe u dit het beste kunt aanpakken? Bel naar 0578 - 61 46 61 of vul onderstaand reactieformulier in voor meer informatie.

Stel hier uw vraag over hemelwater infiltratie aan Hoveniersbedrijf Van Triest