Privacy

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Hoveniersbedrijf van Triest B.V. (“Van Triest”) gevestigd aan de Tongerenseweg 116, 8162 PP, Epe.

Via deze weg laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo weet u precies hoe wij werken. Alle verstrekte informatie kan ten alle tijden worden aangepast. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de privacy- en cookieverklaring te accepteren.

Verwerking persoonsgegevens:

Van Triest kan op de volgende manieren informatie/persoonsgegevens van u ontvangen:

 • Door het opvragen van een offerte voor ontwerpen, tuinaanleg, boomverzorging en/of tuinonderhoud;
 • Door middel van het invullen van het contactformulier;
 • Doordat u direct contact met ons opneemt (telefonisch, e-mail, schriftelijk);
 • Doordat u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • Doordat u een overeenkomst met ons aangaat;
 • Door middel van een sollicitatie;
 • Burgerservicenummer (alleen indien u ons machtigt om vergunningen namens u aan te vragen, zoals een omgevingsvergunning);
 • Door middel van cookies op onze websites (hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel Cookies in deze privacy- en cookieverklaring).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen gegevens op het moment dat u contact opneemt met Van Triest. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: (bedrijfs)naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de vragen en/of wensen en uw interessegebied (ontwerpen, tuinaanleg, boomverzorging en/of tuinonderhoud, informatie over tuin en/of huis en betalings- en/of factuurgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

In het algemeen verzamelt en verwerkt Van Triest verkregen persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van diensten en/of producten via de website, fysieke locatie en voor onze interne administratie.

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;
 • Voor de levering van (tuin)materialen, zoals bestrating, schuttingen, planten, vijvermaterialen etc.;
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
 • Om betalingen te verwerken;
 • Om u persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post;
 • Om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om de elektronische versie van de nieuwsbrief te sturen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Om de dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Voor het uitvoeren van de administratie;
 • Ten behoeve van het aanvragen van vergunningen, zoals een Omgevingsvergunning;
 • Om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van een vacature, cv, reactie op een vacature, of opleidingsmogelijkheden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Van Triest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. Van Triest kan schriftelijke toestemming vragen om de bewaartermijnen te verruimen, deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

 • Van Triest kan uw persoonsgegevens delen met aan Van Triest gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstellingen en andere zakelijke relaties.
 • Van Triest kan gehouden zijn gegevens te verstrekken vanwege een wettelijke verplichting en/of aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
 • Van Triest heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Europese wetgeving.

Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op uw hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden verschillende cookies gebruikt. Onderstaand vindt u een overzicht van de cookies die deze website gebruikt.

Functionele cookies:

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

Analytische cookies:

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers onze website bezoeken, op welk tijdstip de website en pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers.

U kunt met behulp van uw browserinstellingen aangeven dat u niet (langer) wilt dat er cookies op uw computer worden geplaatst. In dat geval worden er alleen functionele cookies geplaatst. Deze zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de website. Daarnaast wordt er in dat geval een zogenaamde no-follow cookie geplaatst om vast te kunnen leggen dat er alleen functionele cookies mogen worden geplaatst.

Wanneer u ervoor kiest om met behulp van uw browserinstellingen aan te geven dat u niet (langer) wilt dat er naast de functionele cookies ook andere cookies op uw hardware worden geplaatst, dan kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website beïnvloeden.

Van Triest heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Daarbij wordt het laatste octet van het IP-adres welke u gebruikt gemaskeerd. Ook heeft Van Triest de optie 'gegevens delen' uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Door deze acties te ondernemen heeft Van Triest Google Analytics privacy vriendelijk kunnen instellen.

Social media cookies:

Op onze website kunt u informatie via social media delen (Facebook en Twitter), via de aanwezige social media buttons. Door op deze button te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende derde partij. Voor het gebruik van de cookies van deze partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze derde partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen:

Wij willen u wijzen op uw wettelijke recht van inzage, correctie, wissing en beperking. Verzoeken tot inzien, wissing en beperking kunt u indienen via info@vantriestbv.nl. Op uw verzoek zullen wij binnen 4 weken reageren.

Indien u niet wilt dat Van Triest u gerichte berichten of informatie stuurt, dan kunt u ons dit laten weten per telefoon of door dit via een reply aan te geven via de e-mails die u ontvangt.

Eventuele wijzigingen van uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven via info@vantriestbv.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Van Triest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (technische en organisatorische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe gebruikt Van Triest meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op via 0578 – 621 624 of via info@vantriestbv.nl.

Foto’s:

Vanuit Van Triest kunnen er foto’s gemaakt worden van de projecten/opdrachten welke wij uitvoeren c.q. afgerond hebben. We gebruiken het beeldmateriaal onder andere voor onze eigen website en in de nieuwsbrieven van Van Triest. Wilt u niet dat uw project/tuin op de foto wordt gezet? Meld dat dan aan de medewerker die de foto’s maakt. Wij houden rekening met uw wensen. Mocht het per ongeluk toch misgaan, meld het ons via info@vantriestbv.nl en geef aan om welke beelden het gaat.

Hoveniersbedrijf van Triest B.V.
Tongerenseweg 116
8162 PP  Epe
Telefoonnummer: 0578 – 621 624
Emailadres: info@vantriestbv.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2018.