Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid speerpunt bij Hoveniersbedrijf van Triest BV

Graag willen wij een aantal zaken onder de aandacht brengen omtrent duurzaamheid en MVO binnen ons bedrijf. Als groenbedrijf vinden we dat we een voortrekkersrol hebben in de maatschappij. Elke dag zijn we met mensen (People) in de natuur (Planet) bezig. Omdat we een commercieel bedrijf zijn hebben we uiteraard winst (Profit) nodig om te kunnen ondernemen. Maar winst is meer dan geld! Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers genieten van hun prachtige werk en dat mensen met minder mogelijkheden ook een gewaardeerde rol daarin spelen. Daarnaast willen we graag onze klanten informeren hoe prachtig en belangrijk de natuur is, en hoe zij daarbij kunnen helpen door bijvoorbeeld een deel van de beplanting insectenvriendelijk te maken of het hemelwater af te koppelen.

Hieronder vindt u een overzicht van onze inspanningen met betrekking tot de drie MVO-categorieën namelijk; People, Planet en Profit.

People / sociaal

 • Wij werken volop met mensen uit de Social Return fig.1. Hieronder zijn mensen met een Wajong status, langdurig bijstandsgerechtigden, BBL-ers, etc. Deze medewerkers worden ingedeeld in de reguliere teams.
 • Iedere winterperiode kunnen al onze medewerkers zich (her)scholen door deel te nemen aan diverse cursussen.

Planet / ecologisch

 • Wij zijn als enige hoveniersbedrijf gecertificeerd als lid van “De Duurzame 100 Stedendriehoek” . fig.6
 • Bij nieuwe aanplant houden we zoveel mogelijk rekening met flora en fauna. Waar mogelijk gebruiken we drachtplanten voor bijen, vlinders en vogels. Ook proberen we onze klanten te prikkelen met geur, smaak en gevoel.¬ fig.3 Zo worden mensen enthousiaster over de natuur en dragen ze het weer over op anderen.
 • Veel planten die wij leveren komen van onze eigen kwekerijen, waar ze gekweekt worden op zogenaamde “eb en vloedvelden”. Bij dit systeem vindt er geen uitspoeling plaats van nitraten en fosfaten naar het grondwater. fig.4
 • De beregening van bovengenoemde “eb en vloedvelden” vindt plaats met opgevangen regenwater.
 • Door het aanleggen van groendaken reduceren we de piekafvoer van hemelwater op het riool. Tevens worden door de warmtewerende werking van een groendak de energiekosten teruggebracht en wordt er fijnstof en CO2 opgenomen. fig.5
 • Onze kantoren zijn uitgerust met aardwarmte, groendak en automatisch uitschakelende verlichting.
 • Door een groot aantal zonnepanelen op onze daken wordt het grootste deel van onze stroombehoefte zelf opgewekt.
 • We verwerken zoveel mogelijk FSC gecertificeerde houtproducten. Waar mogelijk gebruiken we alternatieven voor hardhout zoals Bamboeplanken en ijzeren- of betonpalen.
 • We gebruiken nauwelijks nog tuinturf omdat hiervoor kostbare veengebieden moeten worden afgegraven. In plaats daarvan gebruiken we verteerde bladaarde.
 • We gebruiken geen chemische middelen bij onze klanten. Op onze kwekerijen worden alleen nog een aantal hardnekkige wortelonkruiden zoals Zevenblad en Duizendknoop chemisch bestreden. Al het overige onkruidbeheer gebeurt mechanisch.
 • Al ons afval wordt gescheiden afgevoerd naar erkende verwerkers.
 • Waar mogelijk en gewenst koppelen we hemelwater af om het te laten infiltreren.
 • We zijn gespecialiseerd in “Natuurlijk Spelen” op bijvoorbeeld schoolpleinen. Hiermee brengen we de jeugd weer in contact met de natuur. Door dit contact krijgt de jeugd weer respect voor de natuur en zal ze later bewustere keuzes maken. fig.2

Profit / economisch

 • Door de vele handen uit de “Social Return” onderhouden we het groen op veel plaatsen intensiever dan contractueel is vastgelegd.
 • Tevens kunnen wij door de inzet van eerdergenoemde mensen op onze kwekerijen, meer plant leveren voor minder geld.
 • Door te werken met snel dichtgroeiende beplanting en houtsnippers worden de hoeveelheid onderhoudsbeurten gereduceerd en profiteert de beplanting en het bodemleven van extra vocht en voeding.

Certificering en bedrijfsbezoek

Naast bovenstaande feiten, beschikken we uiteraard over alle benodigde kennis en ruim 35 jaar ervaring en zijn we VCA* en ISO 9001 gecertificeerd.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en tevens een steentje te kunnen bijdragen aan het MVO van uw eigen organisatie. Wilt u meer informatie ontvangen over één van de bovengenoemde punten dan kunt u dat altijd bij ons opvragen.

Uiteraard bent u van harte welkom op ons bedrijf om alles eens met eigen ogen te zien.