Duurzaamheid als speerpunt

Graag willen wij een aantal zaken onder de aandacht brengen omtrent duurzaamheid binnen ons bedrijf. Bent u inkoper of zakelijk opdrachtgever dan kunt u hiermee tevens voldoen aan één van uw eigen MVO verplichtingen, namelijk duurzaam inkopen. Nu we binnen MVO de verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu is het lonend om deze effecten in kaart te brengen. Hiermee willen wij aantonen dat een “Van Triest product” voldoet aan MVO normen.

Hieronder vindt u een overzicht van onze inspanningen met betrekking tot de drie MVO categorieën namelijk; People, Planet en Profit.

People / sociaal

- Wij werken volop met mensen uit de Social Return,
- Er werken 60 mensen uit de bijstand bij ons zusterbedrijf Groen Uitzendburo BV binnen het project “Werkervaring Carrousel”.

Planet / ecologisch

- Wij zijn als enige hoveniersbedrijf gecertificeerd als lid van “De Duurzame 100 Stedendriehoek”.
- Bij nieuwe aanplant houden we rekening met flora en fauna. Hiervoor creëren we draagvlak door in te spelen op geur, smaak en gevoel.
- Door te werken met snel dichtgroeiende beplanting en houtsnippers proberen we het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te
   reduceren.
- Veel planten die wij leveren komen van onze eigen kwekerij, waar ze gekweekt worden op zogenaamde “Eb en Vloedvelden”. Bij dit systeem vindt er geen
   uitspoeling plaats van nitraten en fosfaten naar het grondwater.
- Door het aanleggen van groendaken reduceren we de piekafvoer van hemelwater op het riool. Tevens worden door de isolerende werking van een
   groendak de energiekosten teruggebracht en wordt er extra fijnstof en CO2 opgenomen.
- Onze kantoren zijn uitgerust met aardwarmte, groendak, hergebruik van regenwater, zonnepanelen en automatisch uitschakelende verlichting.
- We verwerken FSC gecertificeerde houtproducten.
- Al ons afval wordt gescheiden afgevoerd naar erkende verwerkers.
- Doordat we het afkoppelen van hemelwater combineren met “Natuurlijk Spelen”, creëren we meer draagvlak voor wadi’s in de openbare ruimte.

Profit / economisch

- Door de vele handen uit de “Social Return” onderhouden we het groen op veel plaatsen intensiever dan contractueel is vastgelegd.
- Tevens kunnen wij door de inzet van eerdergenoemde mensen op onze kwekerijen meer plant leveren voor minder geld.