VTA Boominspectie

Bomen zijn onmisbaar!

Ze bieden vogels nestgelegenheid. Ze reguleren de temperatuur, binden fijnstof en CO2. Zonder bomen geen bos, park of laan. Bomen maken onze omgeving leefbaar en dragen in grote mate bij aan ons welzijn. Bomen zijn onmisbaar!

Visueel inspecteren van bomen op gebreken

VTA is het visueel inspecteren van bomen op gebreken die op termijn een gevaar op kunnen leveren. Deze methode is ontwikkeld om bomen op stabiliteit en gevaar voor de omgeving te controleren.

Als boomeigenaar bent u verantwoordelijk

U, als boomeigenaar, moet voldoen aan de algemene zorgplicht volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek, artikel 6:162. Hierin staat dat iedere eigenaar voldoende zorg aan zijn eigendommen dient te besteden, zodat anderen daarvan geen overmatig overlast of schade ondervinden. Als boomeigenaar bent u dus zelf verantwoordelijk.

Een VTA is voor alle bomen verplicht

Een VTA is voor alle bomen verplicht. U moet kunnen aantonen dat u aan de algemene zorgplicht heeft voldaan. Het hangt van de precieze situatie af om de hoeveel jaar (variërend van 1 tot 5 jaar) een VTA herhaald moet worden. Daarbij moet u kunnen aantonen dat de boom regulier is onderhouden en systematisch is gecontroleerd op uitwendig zichtbare gebreken.

Van Triest BV erkende VTA controleur

Onze erkende controleur kan deze VTA voor u uitvoeren. Hij signaleert afwijkingen en adviseert over de te treffen veiligheidsmaatregelen. Wij nemen graag deze zorg van u over. Heeft u vragen over de veiligheid van uw bomen? Vul het reactieformulier in, of bel 0578-621 624 voor een adviesgesprek op locatie. Let op hiervoor rekenen wij een starttarief van €100 ex. btw.

Stel hier uw vraag over de VTA