Landschapsarchitect

In de natuur opgaan

Naast een tuinarchitect beschikken wij over onze eigen landschapsarchitecten. Die houden zich vooral bezig met het ontwerpen, plannen en omvormen van de ruimtelijke indeling van bijvoorbeeld parken, recreatieterreinen, boerenerven en andere openbare ruimten in stedelijke en plattelandsgebieden.

Ecologie en leefomgeving

Bij tuin- en landschapsarchitectuur wordt getracht om op esthetisch-artistieke wijze en vanuit een natuurwetenschappelijke en technische grondslag de best mogelijke vormgeving te vinden. Dit aan de hand van de verschillende landgebruikvormen waarbij ecologie en de sociale leefomgeving centraal staan. Zo vormt dit een onderdeel van de ruimtelijke ordening.