In de natuur opgaan

Naast een tuinarchitect beschikken wij ook over onze eigen landschapsarchitect welke zich vooral bezig houdt met het ontwerpen, plannen en omvormen van de ruimtelijke indeling van bijvoorbeeld parken, recreatieterreinen, boerenerven en andere openbare ruimten in stedelijke en plattelandsgebieden.

Ecologie en leefomgeving

Bij tuin- en landschapsarchitectuur wordt getracht om op esthetisch-artistieke wijze en vanuit een natuurwetenschappelijke en technische grondslag de best mogelijke vormgeving te vinden voor de verschillende landgebruikvormen waarbij ecologie en de sociale leefomgeving centraal staan. Het vormt daarbij een onderdeel van de ruimtelijke ordening.