Grondwerk door de hovenier

Op zoek naar een partij die grondwerk uit kan voeren? Bij Hoveniersbedrijf van Triest zit je goed. Onze hoveniers zijn dagelijks bezig met het ontgraven, transporteren en verwerken van grond. Onze specialiteit is het verwerken van grond in en rondom de tuin. Dit vraagt bijna altijd om maatwerk dat het best uitgevoerd kan worden met klein en specialistisch materieel. Lees hieronder alles over de verschillende vormen van grondwerk.

Wat komt er allemaal kijken bij grondwerk?

Bij het uitvoeren van grondwerk heb je altijd te maken met zogenoemde grondstromen. Dit is het verzamelwoord voor het ontgraven, bestemmen, opslaan, vervoeren en storten van grond. Hiermee zijn alle handelingen benoemd die te maken hebben met grondwerk. Hieronder stippen we kort deze 5 handelingen toe.

1. Ontgraven - grondwerk

Voor je kan beginnen met het ontgraven van grond moet je weten wat de kwaliteit van de grond is. Dit is noodzakelijk voor het aanvragen van de vergunningen, toestemming tot ontgraven en de veiligheid van degene die de werkzaamheden uit moet voeren. Vanuit deze basis kan vervolgens bepaald worden of de grond wordt hergebruikt of afgevoerd.

2. Bestemmen - grondwerk

Voor de grond die bij het ontgraven vrijkomt dient een bestemming te worden gevonden. Deze bestemming bepaald of de grond die vrijkomt gebruikt mag worden en zo ja of dat deze direct gebruikt kan worden of eerst moet worden opgeslagen. Binnen de tuin is het raadzaam een grondstromen schema te maken met wat waar en wanneer nodig is zodat de opgeslagen grond het werk niet belemmerd.

3. Opslaan - grondwerk

Het tijdelijk opslaan van grond vraagt om goed beheer. Zo dienen verschillende partijen grond apart opgeslagen te worden en dient er op te worden toegezien dat er geen vermenging optreedt. Binnen de tuin kan er bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen grond, menggrond en zand. Door deze drie groepen gescheiden te houden kan bij het terugplaatsen van de grond de juiste laagopbouw zo dicht mogelijk worden benaderd.

4. Vervoeren - grondwerk

Bij het vervoeren van grond wordt onderscheid gemaakt tussen schone grond, bouwstoffen en afvalstoffen. Wanneer je met schone grond en bouwstoffen werkt hoef je niets te melden en kun je het zand en grond vrij gebruiken. De grond die uit de tuin komt valt in de meeste gevallen onder afvalstoffen. De grond wordt afgevoerd en dient over de juiste papieren te beschikken. Daarom is het raadzaam deze zogenoemde afvalstromen zeker bij kleine hoeveelheden in de tuin te laten. Het zogenoemde werken met een gesloten grondbalans. Op deze manier blijft alles op de plek en hoeven er geen aanvullende onderzoeken te worden gedaan.

5. Storten - grondwerk

In het werk wordt grondwerk ingezet om terreinen te verdiepen, te dempen of op te hogen. Op deze manier wordt het terrein zo ingericht dat er gebouwd kan worden of dat er andere aanverwante elementen kunnen worden aangelegd zoals parkeerplaatsen, gazons en houtopstanden. In het voorbeeld van een parkeerplaats wordt er grond verdiept om ruimte te maken voor het zandpakket waarop de parkeerplaats kan worden aangelegd. De vrijkomende grond kan vervolgens worden gebruikt als talud om de geparkeerde auto's aan het zicht te onttrekken. Op deze manier blijft de grond op de plek terwijl er wel een nieuwe parkeerplaats kan worden aangelegd.

Welk materieel heb je nodig voor grondwerk?

Voor het uitvoeren van grondwerk heb je machines nodig waarmee je de grond kunt ontgraven, grond mee kunt vervoeren en grond mee kan verwerken. Al deze machines hebben hun eigen inzet bereik en zijn dan ook voor dat type werk ontworpen.

Grond ontgraven doen we met mobiele kranen, rupskranen, shovels, wielladers en natuurlijk met de schop. In de tuinen waarin we ons grondwerk uitvoeren is lang niet altijd ruimte voor grote machines. Daarom hebben we van bijna elke machine verschillende formaten in ons machinepark. Doorgaans geld dat hoe groter de machine hoe meer werk de machine per uur kan verzetten mits de machine vrij kan bewegen. Want wanneer je meer aan het sturen bent dan aan het graven kun je beter overgaan op een kleinere machine die beter uit de voeten kan in krappe ruimten.

Grond vervoeren doen we met shovels, wielladers, vrachtwagens, trekkers met dumper en met de kruiwagen. Bij het vervoeren van grond is het belangrijk de grond zo snel mogelijk te verplaatsen met zo min mogelijk bewegingen. Je wilt natuurlijk niet dat de onderlaag in de tuin wordt kapot gereden door alle transportbewegingen.

Bij het verwerken van grond maak je in veel gevallen weer gebruik van dezelfde machines die ook worden gebruikt bij het ontgraven. Deze machines krijgen daarbij ondersteuning van trekkers met kilverbakken, verschillende soorten frezen en verdichtingsmachines zoals walzen en trilplaten.

Wat is er allemaal mogelijk op het gebied van grondwerk?

De mogelijkheden op het gebied van grondwerk zijn eindeloos. Door te werken met hoogteverschillen komt een tuin echt tot leven. Dit wordt onderstreept door onderstaande projecten waarin we verschillende vormen van grondwerk terugzien. Zo zien we moderne tuinen met strak, vlak en precies grondwerk en landelijke tuinen waar op grotere schaal grondwerk wordt uitgevoerd om het terrein in model te krijgen. Klik gerust op één van de getoonde voorbeeldprojecten om meer over dit project te weten te komen.

Je grondwerk laten uitvoeren?

Wil je gebruik maken van Hoveniersbedrijf van Triest B.V. voor het uitvoeren van grondwerk? Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier om vrijblijvend een offerte op te vragen. Onze grondwerk specialist komt dan bij u langs om te bepalen hoe de bereikbaarheid is en met welk materieel het werk het best uitgevoerd kan worden. Op deze manier weet u zich verzekerd van gericht advies en een accurate prijs.

Advies over grondwerk?

Behoefte aan persoonlijk advies met betrekking tot het uitvoeren van grondwerk? Neem dan contact met ons op middels onderstaand contactformulier.