Topconditie van de boom door boomverzorging

In opdracht van de gemeente Heerde snoeit Hoveniersbedrijf Van Triest momenteel 597 bomen. Het betreft de meer-jaren onderhouds-snoei met de focus op kroonverzorging. Hierbij worden dood hout en slecht aangehechte takken verwijderd en kijkt men naar overhangende takken, die overlast veroorzaken voor verkeer, wonen en agrarisch gebruik.

Professionele boomverzorging

De boomverzorgingsploeg pakt alles in één werkgang mee. Hierbij wordt eerst de weg afgezet om daarmee onveilige situaties te voorkomen. Daarna rijdt de snippercombinatie achter de hoogwerker aan om al het vrijkomende hout direct te versnipperen. Nadat de hoogwerker voorbij is wordt de weg schoon geblazen en tot slot worden de afzettingsmaterialen weer verzet.

Dik hout

De stammen die niet geschikt zijn om te versnipperen worden opgestapeld, zodat deze op een later moment kunnen worden opgeladen door onze vrachtwagen met sorteergrijper.

Versnipperen tot 40 cm.

De snoeitakken worden zo nodig afgevangen om schade aan de ondergrond of beplanting te voorkomen. Het voordeel van afvangen is dat we de takken direct achter de versnipperaar hebben liggen, binnen het bereik van de sorteergrijper. Hierdoor ontnemen we onze medewerkers onnodig zwaar sleepwerk, omdat we met onze versnipperaars hout kunnen versnipperen tot een dikte van bijna 40cm.


Vergelijkbare projecten

Borders herindelen tijdens winterbeurt in Epe

Bekijken

Beplanting verzorgen voor diverse aannemers

Bekijken

Plaatsen van schutting met poort in Oene

Bekijken

Achterpaden renoveren voor woningbouw

Bekijken